ONS DOEL

 

Ons doel is viervoudig :

1° Een zo compleet mogelijke inventaris crëeren met de basisgegevens over alle levende SOHIER's waar ook ter wereld

2° Het maximum aan banden opstellen tussen de familie SOHIER's en hun voorvaders

3° Op deze site het maximum aan informatie en documenten verzamelen over allen die de naam SOHIER dragen en allen die iets met de naam SOHIER te maken hebben

4° Banden versterken en het bijeenbrengen van alle SOHIER's

We rekenen op u om deze inventaris te vervolledigen en nodigen u uit om het bijgevoegd formulier in te vullen en naar één der ondervermelde adressen terug te sturen.


retour chez les SOHIER     back to the SOHIER    terug naar de SOHIERRentabilisez efficacement votre site