Oorsprong van de naam SOHIER

Naam met gelatiniseerde germaanse (waarschijnlijk Wisigoth) oorsprong
"Sigi-hari"(sig=overwinning+hari=leger);
en in het algemeen "OVERWINNAAR"

Komt in principe overeen met de naam van personen van germaanse afkomst Seiger of Zeger

Opmerking:Germaanse afkomst, toenmalig in het latijn: Sicherus, Sigerus, Soherus... Séguier is reeds een vervorming !

In Frankrijk, was Sohier eerst een voornaam alvorens een familienaam te worden

De naam waarschijnlijk afkomstig is van Pierre de Vermandois bijgenaamd "SOHIER", dwz "VICTORIA"
(vers 1030)
Zoals vaak geoefend op het ogenblik in verschillende grote gezinnen in Frankrijk, deze bijnaam werd omgezet in een erfelijke naam aan zijn nakomelingen, in het geheugen en ter ere van zijn voorvader door SOHIER "le Roux" van Vermandois
(1025 - 1097).

Land van de Heren van Vermandois gelegen in het noord-westen van actueele Frankrijk, en we vinden dat vrijwel alle SOHIER over de hele wereld afkomstig zijn uit gezinnen tussen Bretagne en de huidige Belgische provincie Henegouwen

In de Middeleeuwen, Sohier was een voornaam niet erg gebruikt bij het gewone volk, maar in de adel

In de Verenigde Staten, is het soms gegeven als een tweede voornaam in het geheugen van de familie naam van een voorouder.

Frans-Belgische Variant:Sohy, Soher, Sohier, Sohi,Sohijr,Sohir,Soy,Saey,Soyer,Soyez
(Betreffende de spelling, SOYER en SOHIER zijn tenslotte dezelfde patroniemen.
Op eenzelfde acte schrijft de ambtenaar SOHIER sommige eisers waren misschien analfabeet,, maar anderen ondertekenden dan toch met SOYER, SOYE, SOYET)

Vlaamse Variant: Segers, Seghers, met als achtervoegsel s.
(Dikwijls vinden we met dezelfde betekenis de patroniemen Zegers, Zeggers
De administratie van de Graaf van Vlaanderen gebeurde in het Frans, terwijl de administratie van de stad in het Vlaams gebeurde. Dit heeft als resultaat dat de namen ook in beide talen vertaald werden. Zo wordt "Sohier le messagiers" ook vermeld als "Seger de Messagier".)

Engelse-saxon variant: Volgende de Engelse uitspraak verandert soms de naam als SAWYER

In de Corrèze: in de patois van Corrèze een "SOCHIER" is een schoenmaker


Bij de Arabisches, Sohier is een voornaam die waarschijnlijk niets met de oorsprong van de naam in het Westen te doen heeft

SOYER, SOYEZ, SOHIEZ : zijn ze SOHIER ?

Het is meestal een variant van SOHIER, persoonlijke naam van Germaanse oorsprong (zie Séguier voor de betekenis). In sommige gevallen echter, een handelsnaam, variant Soyeur, Soyeux (= zijdeachtig), of arbeider werkt zijde. De naam is vooral in België, in de regio Nord-Pas-de-Calais en de Somme gevonden.retour chez les SOHIER     back to the SOHIER    terug naar de SOHIER